Subscribe

RSS Feed (xml)Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Thursday, November 27, 2008

Kesan & Tindak Balas Intra

Jangan terkejut sekiranya selepas minum Intra anda mengalami kesan tindak balas yang tidak dijangkakan.
Tahniah! Itu bermakna Intra telah berkesan; mengesan racun atau toksin di dalam tubuh anda dan seterusnya memberikan tindak balas seperti di bawah. Sila ikuti nasihat yang diberi:

* Click image to enlarge


No comments: